F3AVRF1F4F2

Svensk potatis av högsta kvalitet

2022-01-01 Förvärvades Br Enell Lådor & Pall så nu bygger vi även lådor & pall, se www.brodernaenell.se


Vårt mål är att vara en av landets ledande odlare & packeri när det gäller hög kvalité och leveranssäkerhet av potatis.